A59 Mikroskopska kamera

Opto-Edu nudi kompletan izbor digitalnih mikroskopa i fotoaparata, uključujući USB2.0, USB3.0, 2.4G / 5G WIFI, HDMI, 4K itd. Digitalni fotoaparati postaju sve popularniji u proizvodnji, kontroli kvaliteta i osiguranju kvaliteta, neuspjeh analiza, istraživanje i razvoj, kao i forenzika.