A21MonoVideo

Mono Video mikroskop, dizajniran je sa mono optičkom cijevi, s jednim objektivom i C-nosačem, koji se koristi zajedno s digitalnim fotoaparatom za gledanje slike na monitoru ili računaru. Takođe može isporučiti optičko povećanje 10x ~ 200x, a uglavnom se koristi za merenje, kontrolu kvaliteta, inspekciju i upotrebu u procesima lemljenja i proizvodnje.