A14 obrnuto

Invertirani mikroskop je "obrnuta" verzija uspravnog biološkog mikroskopa, izvor svjetlosti i kondenzator postavljeni visoko iznad pozornice i usmjereni prema pozornici, dok su ciljevi i objektiv kupole smješteni ispod pozornice koja gleda prema gore. Izumljen je 1850. J. Lawrence Smith, koristio je za promatranje živih ćelija ili organizama na dnu Petrijeve posude ili tikvice za kulturu tkiva. Biološki obrnuti mikroskopi mogu takođe pružati funkcije svetlog polja, faznog kontrasta ili epi fluorescencije.