A12 Laboratorija

Laboratorijski mikroskop, kao složeni mikroskop višeg nivoa, dizajniran za laboratorijska istraživanja, svakodnevnu provjeru hostitala, instituta i fakultetske studije. Obično su laboratoriji projektovani sa objektivom plana ili beskonačnim optičkim sistemom, većina ih se može nadograditi funkcijama punog opsega, kako bi se dobio pogled na tamno polje, polarizacijski, fazni kontrast, fluorescentni, DIC, metalurški.