A10 Tamno polje

Tamni mikroskop može stvoriti kontrast između predmeta i okolnog polja, tako da je pozadina tamna, a ivica predmeta svijetla. Može jasno prikazati neke prozirne i vrlo male predmete. Rezolucija pod mikroskopom tamnog polja može se povisiti do 0,02 ~ 0,004um s uobičajeno 0,45um pri pogledu na svijetlo polje. Tamnopoljski mikroskop može se nadograditi iz uobičajenog mikroskopa dodavanjem kondenzatora tamnog polja i lampe većeg intenziteta, ponekad objektiva tamnog polja sa dijafragmom irisa koja može smanjiti otvor blende manji od 1,0.